Serbest Çalışmalar
2008 ve Öncesi
2008 Yılı ve Öncesinde Yaptığım Serbest Çalışmaların Cüzi Bir Kısmı
Şimdi ve daha öncesine ait yaptığım çizim, boyama, render, karikatür, eskiz, resim vs.'lerden bazıları. daha bunlardan çok fazla var ama bu kadarı yeter sanırım. Herhangi bir sıralama mantığı gözetmeksizin sergilenmişlerdir. Aralardaki kategorize edilmişlik önemli değildir. Daha çok eski işlerim mevcuttur. Zira askerlikti, iş hayatıydı derken serbest zaman bulup da serbest çalışma yapamamış bulunmaktayım.